Usein kysytyt kysymykset

Miksi henkilöautoille ja raskaille dieselmoottoreille on eri moottoriöljyt?

Kevyen kaluston moottoreissa lämpötilat männänrengasalueella ovat tyypillisesti korkeampia kuin raskaissa moottoreissa. Tämän vuoksi kuumuudenkesto korostuu kevyen kaluston öljyissä. Henkilöautoille kertyy suhteellisen paljon kylmäkäynnistyksiä ajokilometreihin nähden ja autoilla ajetaan usein lyhyitä matkoja. Jos moottoriöljy ei pääse kauttaaltaan kunnolla kuumenemaan, syntyy riski niin sanotun kylmäliman syntymiselle. Kevyen kaluston öljyn tulee kyetä estämään tätä ilmiötä. Raskaan kaluston öljyissä taas korostuvat puhtaana pitävät ominaisuudet, sillä raskaissa dieselmoottoreissa käytetään kilometriä kohti paljon polttoainetta ja siten myös palojäämiä syntyy enemmän.

Voiko vanhassa autossa käyttää synteettistä öljyä?

Öljyä valittaessa on otettava aina huomioon moottorin vaatimukset viskositeetin ja suorituskykyvaatimuksen suhteen. Synteettiset öljyt sopivat luokitustensa mukaisesti myös vanhempiin autoihin.

Autossani syttyi öljyn merkkivalo, mitä teen?

Pysäytä auto turvalliseen paikkaan. Tarkista öljyn määrä moottorissa ja lisää öljyä moottoriin kunnes öljyn määrä yltää lähelle mittatikun ylärajaa. Jos merkkivalo sammuu, voit jatkaa ajoa. Kannattaa kuitenkin seurata auton öljyn kulutusta jatkossa tiheämmin. Vähäinen öljynkulutus on normaalia, mutta jatkuva öljynlisäystarve on merkki moottorin viasta tai öljyvuodosta. Jos auton moottorin alaosassa oleva öljypohja on vaurioitunut tai moottori muutoin vuotaa paljon öljyä, kannattaa auto hinauttaa aina korjaamolle.

Mitä tarkoittaa vähätuhkaisuus?

Moottoriöljyä pääsee aina pieniä määriä moottorin palotilaan, jossa öljy palaa. Eräät moottoriöljyjen lisäaineet aiheuttavat palasessaan tuhkaa, joka vaikuttaa haitallisesti hiukkassuodattimen toimintaan. Niin sanotuissa vähätuhkaisissa öljyissä tuhkaa muodostavia lisäaineita on korvattu uudenaikaisilla tuhkautumattomilla vaihtoehdoilla Tällöin puhutaan Low tai Mid-SAPS-öljyistä.

Mitä Low-SAPS tarkoittaa?

SAPS on lyhenne sanoista sulfaattituhka, fosfori ja rikki (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulfur). SAPS-yhdisteet voivat olla suurina määrinä haitallisia pakokaasun jälkikäsittelylaitteille. Siksi useimmissa uusissa autoissa tulee käyttää niin sanottua Low SAPS -öljyä. SAPS-yhdisteiden määrään vaikuttavat moottoriöljyn valmistuksessa käytetty perusöljyt sekä lisäaineet. Uutta teknologiaa hyödyntämällä voidaan valmistaa alhaisen SAPS-pitoisuuden öljyjä, joka antavat tehokkaan suojan moottorille.

Voiko vanhassa autossa käyttää uusille autoille tarkoitettua öljyä?

Uusille autoille suunnitellut öljyt suojaavat moottoria erittäin tehokkaasti ja ne sopivat usein myös vanhemmille moottoreille. Iäkkäämmälle moottorille öljyä valittaessa tulee kuitenkin huomioida tarkasti moottoriöljyn viskositeettiominaisuudet, sillä erittäin juoksevia ns. polttoaineen säätö-öljyjä ei normaalisti suositella vanhoille moottoreille.

Miksi uudessa autossani on juoksevampi, matalamman viskositeettiluokan öljy kuin aikaisemmin?

Moottoriöljyjen kehittynyt lisäaineteknologia sekä laadukkaat perusöljyt yhdessä paremman moottoreiden valmistustekniikan kanssa mahdollistavat juoksevampien öljyjen käytön ilman riskiä moottorin kestoiän lyhentymisestä. Juoksevammat öljyt pienentävät moottorin sisäisiä kitkahäviöitä. Näin saadaan parannettua polttoainetaloutta ja pienennettyä hiilidioksidipäästöjä.

Kuinka pitkän öljynvaihtovälin voin ajaa longlife-öljyllä?

Synteettisen perusöljyjen ja uudenaikaisen tehokkaan lisäaineistuksen ansiosta voidaan valmistaa öljyjä, jotka säilyttävät suojaavat ominaisuutensa luotettavasti yhä pidempään kuin perinteisemmällä teknologialla valmistetut öljyt. Näitä öljyjä kutsutaan usein longlife-öljyiksi. Öljynvaihtovälinä tulee aina ensisijaisesti pitää autovalmistajan suositusta. Joissakin tapauksissa autovalmistaja on voinut määrittää erilaisia vaihtovälejä, jotka riippuvat käytettävän öljyn tyypistä ja sekä auton käyttötavasta.

Onko öljyn tarkastus tarpeellista huoltovälin aikana?

Auton moottori voi kuluttaa jonkin verran öljyä. Öljyn määrä on syytä tarkastaa säännöllisesti ja täydentää öljyä tarvittaessa. Ohjeet öljymäärän tarkastukseen löytyvät auton käyttöohjekirjasta. Joissain uusissa automalleissa ei välttämättä ole perinteistä öljytikkua. Näissä autoissa öljymäärä on yleensä todettavissa ajotietokoneen välityksellä.

Miten öljy tarkastetaan ja lisätään?

Aja auto vaakasuoralle alustalle ja sammuta moottori. Odota hetki moottorin sammuttamisen jälkeen. Öljyn mittatikun kahva on yleensä väriltään keltainen tai oranssi. Nosta mittatikku ja pyyhi se puhtaaksi. Työnnä tikku öljyyn ja nosta se uudelleen. Nyt tikusta on nähtävissä öljyn pinnan taso. Öljyn pinnan ala- ja yläraja on merkitty tikkuun. Lisää öljyä, jos öljyn pinta on laskenut. Tyypillisesti ala- ja ylärajan väli on noin 1 litra. Tarkemmat ohjeet auton löytyvät auton käyttöohjekirjasta.

Voiko eri valmistajien öljyjä sekoittaa?

Normaalisti samaan käyttötarkoitukseen suunnitellut öljyt ovat keskenään sekoituskelpoisia.

Autoni öljykorkissa on teksti, jossa suositellaan käyttämään tietyn öljyvalmistajan öljyä. Voinko silti käyttää Teboil-tuotteita?

Voit. Olennaista on, että öljy vastaa tekniseltä suorituskyvyltään ajoneuvolle asetettuja vaatimuksia. Teboil-valikoimasta löytyy sopivat voiteluaineet lähes kaikkiin automalleihin. Autoosi sopivan tuotteen voit etsiä joko rekisteritunnuksen tai ajoneuvon tietojen perusteella osoitteesta www.teboil.fi/voiteluaineet. Tarvittaessa voit olla yhteydessä voiteluaineneuvontaamme 020 4700 916.

Kuinka pitkään käyttämättömät öljyt säilyvät?

Teboil-öljyillä ei ole viimeistä käyttöpäivää. Puhtaassa ja tasalämpöisessä säilytystilassa öljyt säilyvät vuosikausia. Pitkään varastoitua öljyä on hyvä hieman ravistaa ennen käyttöönottoa. Huolehdi, että säilytyksen aikana korkki on tiiviisti suljettuna. Näin öljy säilyy käyttökelpoisena pitkään.

Miksi moottoriöljy pitää vaihtaa säännöllisesti vaikka kilometrejä kertyy vähän?

Öljyn vanheneminen alkaa kun se otetaan moottorissa käyttöön. Esimerkiksi öljyn ominaisuuksia heikentävä hapettuminen etenee, vaikka autolla ei ajettaisi. Toistuva lyhyiden matkojen ajaminen kuormittaa moottoriöljyä enemmän kuin pitkän matkan ajo.

Miksi lyhyet ajomatkat kuormittavat moottoriöljyä?

Lyhyiden matkojen haastavuus moottoriöljylle korostuu talviaikaan. Kun moottori vuoroin lämpenee hieman ja jäähtyy pian, ilman kosteus kondensoituu moottoriöljyn sekaan. Öljyn kannalta olisikin eduksi, että autolla ajettaisiin säännöllisesti myös pidempiä ajomatkoja, sillä silloin vesi pääsee haihtumaan. Lyhyiden matkojen ajaminen ja toistuvat kylmäkäynnistykset voivat aiheuttaa öljyyn polttoainelaimentumaa.

Mitä on polttoainelaimentuma?

Joissain tilanteissa moottoriöljyn sekaan voi päästä polttoainetta. Tällöin puhutaan polttoainelaimentumasta, joka heikentää öljyn voitelukykyä. Polttoainelaimentumaa syntyy kun kaikki polttoaine ei pala. Tähän on tyypillisesti syynä runsas polttoaineen annostelu esimerkiksi kylmäkäynnistystilanteessa (rikastus). Hiukkassuodattimella varustetuissa dieselautoissa polttoainelaimentumaa voi aiheuttaa myös polttoaineen jälkiruiskutus, jolla pyritään saamaan aikaan hiukkassuodattimen puhdistuspoltto eli regenerointi. Jos autolla ajetaan vain lyhyitä matkoja, regenerointi ei pääse tapahtumaan kunnolla ja auton ohjainyksikkö yrittää käynnistää regenerointia ylimääräisellä polttoaineenruikutuksella yhä uudelleen. Näissä tilanteissa polttoainetta voi päästä öljyn sekaan.

Mitä öljyä pitää käyttää turbo-moottorissa?

Turboahdetut moottorit ovat yleistyneet voimakkaasti. Turboahtimessa lämpötila on korkea ja siksi ahtimen voitelu edellyttää moottoriöljyltä korkeiden lämpötilojen kestokykyä. Kaikki Teboil Diamond -sarjan öljyt sopivat ajoneuvovalmistajan määrittämien suorituskykyvaatimusten mukaisesti myös turbomoottoreille.

Voiko Teboil Diamond Diesel 5W-40 -öljyä käyttää bensiinimoottorissa?

Teboil Diamond Diesel 5W-40 -moottoriöljyn ominaisuudet on optimoitu henkilö- ja pakettiautojen dieselmoottoreita varten. Öljyä voidaan kuitenkin käyttää luokitustensa mukaisesti myös bensiinikäyttöisissä moottoreissa.

Voinko käyttää samaa moottoriöljyä kesällä ja talvella?

Aikaisemmin oli tavallista, että autoissa käytettiin paksumpaa öljyä kesällä ja ohuempaa öljyä talvella. Nykyaikaisilla täyssynteettisillä öljyillä on laaja käyttölämpötila-alue, jonka vuoksi vanhanaikainen vuodenaikoihin sidottu vaihto ei enää ole tarpeellista.

Mitä teen käytetylle öljylle?

Käytetyt öljyt ovat jätettä, jotka tulee toimittaa kunnan jätteiden vastaanottopisteeseen. Älä milloinkaan kaada öljyä maahan, viemäriin tai vesistöön. Jäteöljyä otetaan vastaan maksutta useissa pisteissä ympäri maata. Älä sekoita jäteöljyn sekaan muita aineita, esimerkiksi maalia tai polttoainetta. Vastaanottopisteiden sijainti- ja aukiolotiedot löytyvät yleensä kuntien internetsivuilta.

Vedän autollani raskasta matkailuvaunua/perävaunua. Mikä öljy minun kannattaa valita?

Ensisijainen lähtökohta moottoriöljyn valinnalle on moottorivalmistajan määrittämä suorituskykyvaatimus. Kaikki Teboil Diamond -öljyt antavat moottorille ensiluokkaisen suojan. Perävaunun vedossa käytetään usein dieselmoottorilla varustettuja isompia henkilö-, paketti- ja maastoautoja. Teboil Diamond Diesel 5W-40 erityisesti tämäntyyppisiin ajoneuvoihin optimoitu moottoriöljy ja se sopii erinomaisesti voiteluaineeksi myös perävaunun vetoon käytettäviin autoihin.

Autoni ohjekirjassa on mainittu vaatimukseksi API SL. Voinko käyttää muiden API-luokkien öljyjä?

API-suorituskykyluokat ovat ns. taaksepäin yhteensopivia, eli saman luokitussarjan sisällä voit valita uudemman luokituksen mukaisen öljyn. Jos vaatimuksena on esimerkiksi bensiinimoottoreiden öljyjen luokitusjärjestelmän API SL, niin voit käyttää myös API SM- ja SN -luokkien öljyjä. Vastaavasti dieselmoottoreiden öljyjen luokitusjärjestelmässä CF-4-vaatimustason öljyn tilalle voi laittaa esimerkiksi API CI-4 tai CJ-4 -tason öljyä. Mitä pidemmällä aakkosissa luokituksen toinen kirjain on, sitä suorituskykyisemmästä öljystä on kyse.

Voiko öljyvalinnalla vaikuttaa polttoaineenkulutukseen?

Kyllä, moottoriöljyllä on vaikutusta moottorin sisäisiin energiahäviöihin. Juokseva moottoriöljy pienentää häviöitä ja siten moottorin hyötysuhde, eli polttoaineesta saatava hyödyllinen voima, kasvaa. Teboil-valikoimassa on useampia moottoriöljyjä, jotka auttavat parantamaan auton polttoainetaloutta. Huomaathan kuitenkin, että erityisen juoksevat polttoainetta säästävät öljyt eivät sovellu kaikkiin moottoreihin.

Miksi moottoripyöriä varten on erikoisöljyjä?

Useimmissa moottoripyörissä sama öljy voitelee sekä moottorin että vaihteiston. Lisäksi kytkin on useimmiten öljykylvyssä. Voimansiirron komponentit vaativat öljyltä erityisiä kulumisenesto- ja kitkaominaisuuksia. Tämän vuoksi moottoripyörässä onkin suositeltavaa käyttää erityisesti moottoripyöräkäyttöön optimoitua öljyä.

Voiko moottoripyörään tarkoitettua öljyjä käyttää autossa?

Teboil 4T SuperBike Oil soveltuu käytettäväksi luokitustensa mukaisesti myös muissa ajoneuvoissa kuten mönkijöissä ja vanhemmissa autoissa. Öljyssä on voimakas kulumisenestolisäaineistus moottoripyörän vaihteiston voitelua varten. Tämä lisäaineistus ei ole yhteensopiva uusissa autoissa käyttävien pakokaasun jälkikäsittelylaitteiden kanssa.

Voiko Teboil Silver Classic GT-S 20W-50 -öljyä käyttää sekä autoissa että moottoripyörissä?

Kyllä, Teboil Silver Classic GT-S 20W-50 on suunniteltu sekä autoissa että moottoripyörissä käytettäväksi. Öljyssä on poikkeuksellisen tehokas kulumisenestolisäaineistus, joka suojaa luotettavasti moottoripyörän vaihteistoa. Tämän lisäaineistuksen vuoksi öljy on erityisen sopiva moottoreille, joissa niin sanottu laahuri-tyyppinen venttiilikoneisto.

Onko 5W-50 parempaa kuin 5W-30?

Öljyn viskositeettiluokkaa ei suoraan kerro öljyn voiteluteknisistä ominaisuuksista. Useimmissa päivittäiseen ajoon käytettävissä autoissa on tarkoituksenmukaisinta käyttää SAE 5W-30 tai 5W-40 -viskositeettiluokkiin kuuluvia öljyjä. Öljyn tarpeettoman suuri kuumaviskositeettiarvo lisää moottorissa tapahtuvia kitkahäviöitä ja polttoaineenkulutusta. Korkeampien kuumaviskositeettiluokkien (SAE 50 ja 60) öljyjä on mielekästä käyttää lähinnä kilpa- ja harrasteajoneuvoissa.

Missä Teboil-moottoriöljyt valmistetaan?

Teboil-öljyt valmistetaan Suomessa Haminan voiteluainetehtaalla.