Teknistä tietoa

post

Mistä moottoriöljy koostuu?

Moottoriöljy koostuu kahdesta pääkomponenttityypistä: perusöljystä ja käytettävistä lisäaineista. Perusöljyjä on joko mineraali- tai synteettisperustaista tai näiden seosta, ja sitä on normaalisti n. 70–85% valmiista lopputuotteesta. Erilaisten lisäaineiden osuus on n. 15–30%.

Kulumisenestolisäaineet

Kulumisenestolisäaineet muodostavat moottorin metallipinnoille kalvon, joka estää metalli-metalli kosketuksen. Ilman kulumisenestolisäaineita tällaisia metallisia kosketuksia pääsisi syntymään mm. nokka-akselin ja nostajien sekä männänrenkaiden ja sylinteriseinämien välillä.

Puhtaana pitävät lisäaineet (dispersantit ja detergentit)

Puhtaana pitävät lisäaineet ovat ns. likaa liuottavia ja jakauttavia lisäaineita. Ne siis estävät likapartikkelien tarttumisen toisiinsa ja kerrostumisen moottorin sisäpinnoille sekä jakauttavat partikkelit hienojakoiseksi, jolloin ne poistuvat moottorista öljynvaihdon yhteydessä.

Viskositeetti-indeksin parantajalisäaineet

Öljyn viskositeetti-indeksi kuvaa öljyn viskositeetin muutosta lämpötilan muuttuessa. Mitä korkeampi öljyn viskositeetti-indeksi on, sitä vähemmän sen viskositeetti muuttuu lämpötilan vaihteluissa. Viskositeetti-indeksin parantajalisäaineet ovat suurimolekyylisiä polymeerejä, joiden avulla viskositeetin muutosta voidaan pienentää, ja siten öljystä saadaan moniasteisempi.

Jähmepisteen parantajalisäaineet

Jähmepisteen parantajalisäaineilla parannetaan öljyn kylmäjuoksevuusominaisuuksia eli öljy saadaan säilymään juoksevampana alhaisemmissa lämpötiloissa. Näin ollen öljyn kylmäkäynnistysominaisuudet ovat paremmat öljyn virratessa kylmänä nopeammin ja tehokkaammin voitelukohteille.

Hapettumisenestolisäaineet

Hapettuminen on reaktio, joka tapahtuu korkeassa lämpötilassa. Öljyn hapettuminen kiihdyttää ikääntymistä paksuntaen öljyä ja synnyttäen epäpuhtauksia. Hapettumisenkestolisäaineilla tätä reaktiota voidaan hidastaa.

Vaahtoamisenestolisäaineet

Vaahtoaminen heikentää öljyn voitelukalvoa öljyssä olevien ilmakuplien vuoksi. Vaahtoamisenestolisäaineet alentavat öljyn pintajännitystä, jolloin öljyyn mahdollisesti muodostuneet ilmakuplat särkyvät helposti.

Korroosionestolisäaineet

Korroosionestolisäaineet muodostavat moottorin komponenttien metallipinnoille korroosiolta suojaavan kalvon.

Kitkanmuunninlisäaineet

Kitkanmuunninlisäaineilla voidaan alentaa moottorin sisäistä kitkaa, jolloin saavutetaan alhaisempi polttoaineenkulutus ja matalammat päästöt.