Myyttejä moottoriöljystä

post

Moottoriöljyistä tai voiteluainesta liikkuu toinen toistaan villimpiä huhuja. Tässä muutamia esimerkkejä sitkeistä uskomuksista – ja oikeita vastauksia nykypäivään.

Moottoriöljymerkin vaihtaminen voi vahingoittaa moottoria?

Joskus väitetään, että autossa tulisi käyttää aina samaa öljymerkkiä. Nykyaikaiset moottoriöljyt ovat keskenään yhteensopivia. Olennaisinta on varmistaa, että moottoriöljy vastaa moottorivalmistajan suorituskykyvaatimuksia.

Eri valmistajien moottoriöljyjä ei saa sekoittaa keskenään?

Moottoriöljyjen erilaisten viskositeettialueiden ja laatuluokitusten takia usein luullaan, ettei eri merkkisiä moottoriöljyjä voida sekoittaa keskenään. Samoin ajatellaan, että jos on moottorissa aikaisemmin käyttänyt jotain tuotemerkkiä, niin sitä pitää jatkossa käyttää maailman tappiin asti. Todellisuudessa kaikkien moottoriöljyjen on nykyisten luokitusten mukaan oltava keskenään sekoituskelpoisia.

Öljy on vaihdettava kun se on väriltään tummaa?

Ei, moottoriöljyn väristä ei voi luotettavasti päätellä moottoriöljyn vaihtotarvetta. Öljyn tummuminen on merkki siitä, että öljyn puhtaanapito-ominaisuudet toimivat ja öljy sitoo itseensä epäpuhtauksia. Paras lähtökohta öljynvaihtovälille on moottorivalmistajan suositus öljynvaihtovälistä, joka perustuu ajokilometreihin tai aikaan.

Vanhemmissa moottoreissa ei voida käyttää synteettisperustaisia moottoriöljyjä, koska ne vuotavat tiivisteistä tai jopa lohkosta läpi?

Tämä legenda on syntynyt 1970-luvun alkupuolella, jolloin ensimmäisiä synteettisiä moottoriöljyjä tuli kuluttajamarkkinoille. Tuolloin synteettisten öljyjen valmistuksessa käytettiin perusöljyjä, joilla oli erittäin hyvät kylmäominaisuudet, mutta ongelmana oli tiivistemateriaaleja kutistava vaikutus. Tuohon aikaan käytettyjen tiivistemateriaalien käyttäytymistä ei osattu vielä hallita lisäaineistuksen avulla ja joissain tapauksissa saattoi ilmetä öljyvuoto-ongelmia. Nämä alkuaikojen negatiiviset mielikuvat ovat siirtyneet perimätietona isältä pojalle, vaikka todellisuus on aivan toinen nykyään. Viimeiset kolme vuosikymmentä ongelma on ollut täysin hallinnassa, sillä nykyisin kaikissa moottoriöljyissä käytetään lisäaineita, jotka säilyttävät tiivisteiden ja kumiosien elastisuuden. Tämä asia määritellään myös nykyisten moottorikokeiden luokituksissa.

Synteettiset öljyt ovat liian peseviä?

Uskomus synteettisten öljyjen liialliseen pesevyyteen elää yhä edelleen sitkeästi. Synteettinen perusöljy ei ole sinällään sen pesevämpää kuin mineraaliöljykään. Itseasiassa lisäaineistamattoman mineraaliöljyn liuotuskyky on parempi kuin synteettisen. Moottoriöljyn pesevyys- ja puhtaanapitävätominaisuudet saadaan aikaan,erityisillä öljyn valmistuksessa käytettävillä ja tarkkaan määritetyillä lisäaineilla.

Pitkäaikaisessa säilytyksessä käyttämätönkin öljy vanhenee ja lisäaineet erkanevat?

Kun öljy varastoidaan oikeaoppisesti tasalämpöisessä tilassa (alle +50 °C) auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna, se säilyy käyttökelpoisena jopa vuosikymmeniä. Moottoriöljy on perusöljyjen ja lisäaineiden liuos, ei seos, joten keskenään toisiinsa liuenneet aineet eivät erkane toisistaan pidemmässäkään varastoinnissa vaan liuos pysyy liuoksena ja näin ollen käyttökelpoisena.

Öljynsuodatinta ei tarvitse vaihtaa öljynvaihdon yhteydessä?

Suosittelemme, että moottoriöljyn vaihdon yhteydessä vaihdetaan myös öljynsuodatin. Näin voidaan varmistua, etteivät suodattimeen kertyneet epäpuhtaudet likaa uutta puhdasta öljyä.

Vanhemmissa ”laahurinokka”-moottoreissa on käytettävä ainoastaan perinteisiä erittäin korkean sinkkipitoisuuden öljyjä?

Sinkki ei ole kulumisenestolisäaineena ainoa eikä aina edes paras vaihtoehto. Se on ollut edullinen ja helposti saatavilla oleva tehokas vaihtoehto. Katalysaattorien sekä dieselhiukkassuodattimien yleistyttyä sinkin määrää on pitänyt rajoittaa. Nykyaikaisissa moottoriöljyissä sinkin rinnalla kulumisenestoaineena käytetään uuden teknologian yhdistelmälisäaineita, jotka ovat yhteensopivia jälkikäsittelylaitteiden kanssa ja tarjoavat huippuluokan kulumissuojan.

Mitä paksumpi öljy, sitä parempi?

Öljyn viskositeetti on syytä valita ensisijaisesti moottorivalmistajan suosituksen mukaisesti. Paksun öljyn käyttö on teknisesti perusteltua vanhemmassa ja paljon ajetussa kalustossa.  Kuluneissa moottoreissa liikkuvien osien pinnanlaadut ja välykset eivät ole uusien moottoreiden tasolla, jonka vuoksi paksumpi suojaava öljykalvo on eduksi. Paksumpi öljy voi hillitä myös kuluneen moottorin öljynkulutusta.
Uusien moottoreiden kehittynyt valmistus- ja materiaaliteknologia sekä uudet korkealaatuiset moottoriöljyt mahdollistavat juoksevampien öljyjen käytön. Juoksevammalla öljyllä voidaan saavuttaa mm. parempi polttoainetaloudellisuus sekä erinomainen suoja kylmäkäynnistystilanteissa.

Uudenaikaiset moottoriöljyt eivät sisällä sinkkiä ja siksi niitä ei saa käyttää vanhoissa autoissa?

Väärin. Kaikissa Teboil-moottoriöljyissä käytetään sinkkiä sisältävää lisäaineistusta. Sinkkidialkyyliditiofosfaatti, eli ZDDP, on yksi yleisimmistä moottoriöljyissä käytettävistä lisäaineista. Sinkkiyhdisteisiin perustuvat lisäaineet parantavat tehokkaasti öljyn kulumisenestokykyä (antiwear). Ne eivät kuitenkaan ole aivan ongelmattomia. Liian suuri sinkin määrä lisää moottorissa mustan lietteen muodostumista. Lisäksi sinkki on haitallista pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmille, minkä vuoksi uusiin autoihin tarkoitetuissa öljyissä sinkin määrää on vähennetty. Samaan aikaan öljyihin on lisätty uudenaikaisia, jopa tehokkaampia, lisäaineita, jotka ovat yhteensopivia pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmien kanssa. Öljyn sinkkipitoisuuden perusteella ei siis voi päätellä luotettavasti öljyn ominaisuuksia esimerkiksi kulumisenesto-ominaisuuksien suhteen.

Kaupassa myytäviin moottoriöljyihin on tarpeellista hankkia erikseen lisäaineet?

Kun valitset laadukkaan moottoriöljyn, et tarvitse erikseen öljyn sekaan kaadettavia lisäaineita. Jokaisen öljyn resepti on tarkoin suunniteltu kokonaisuus. Teboil-öljyihin annostellaan Haminan voiteluainetehtaalla jokainen ainesosa tarkasti ja sekoitus tehdään valvotusti määrätyissä lämpötiloissa. Lisäksi jokaisesta sekoituserästä otetaan näyte, joka varmistaa että öljy vastaa sille asetettuja vaatimuksia. Usein jälkikäteen lisättävät lisäaineet ovat hyödyttömiä, joskus jopa haitallisia. Esimerkiksi liiallinen sinkkipitoisten lisäaineiden käyttö edistää mustan lietteen syntymistä ja heikentää öljyn muita ominaisuuksia.