Moottoripyörässä öljyllä on monta tehtävää

Kesäkelillä on mukava lähteä liikenteeseen moottoripyörällä. Moitteeton voitelu on edellytys sille, että ajokausi ei katkea ikävästi kesken kaiken voiteluteknisiin ongelmiin. On tärkeää, että öljyä on riittävästi ja moottoripyörä on huollettu säännöllisesti. Moottoripyörään on järkevää valita öljy, jossa on otettu huomioon moottoripyöräkäytön vaatimat erityispiirteet.

Nelitahtisilla moottoreilla varustetuissa kaksipyöräisissä on yleistä, että sama öljy voitelee sekä moottorin, vaihteiston ja monilevykytkimen. Öljylle asetetaan siis erityyppisiä vaatimuksia kuin autoissa, joissa moottorille ja vaihteistolle on omat erilliset öljynsä ja öljyjen tilavuus on suurempi.

Tehokas suoja moottorille

Moottoripyörät ovat suhteellisen korkeaviritteisiä verrattuna autojen moottoreihin ja myös moottorin pyörintänopeudet ovat olennaisesti korkeampia. Tämän vuoksi on tärkeää, että voitelukalvo moottorin liikkuvien osien pinnalla säilyy kaikissa ajo-olosuhteissa.
Öljyllä on keskeinen rooli myös moottorin jäähdyttämisessä. Öljyn jäähdyttävät ominaisuudet korostuvat ilmajäähdytteisissä moottoreissa, joissa on tärkeää viskositeetti säilyy riittävänä myös silloin kun moottoria kuormitetaan runsaasti ja ajoviiman jäähdyttävä vaikutus on vähäinen. Näissä moottoreissa on lämpölaajenemisten vuoksi myös suurempia vaihteluita liikkuvien osien välyksissä, minkä vuoksi ilmajäähdytteisissä moottoreissa on usein perusteltua käyttää viskositeetiltaan suhteellisen paksuja öljyjä.

Voitelu myös vaihteistolle

Moottoripyörän vaihteistossa siirretään suuri teho varsin pienien hammaspyörien kosketustenpintojen kautta. Nelitahtisissa kaksipyöräisissä on melko harvinaista, että vaihteistoa varten on oma erillinen öljytila. Moottoripyöräöljyn suunnittelussa on siis otettava huomioon myös vaihteiston tarpeet.

Vaihteistojen hammaspyöräkosketuksissa esiintyy niin sanottuja rajavoitelutilanteita, joissa toisiinsa kosketuksessa olevien hammaspyörien pinnankarkeuksien huiput kohtaavat toisena. Voiteluaineessa on oltava tehokas pinta-aktiivinen kulumisenestolisäaineistus, joka ehkäisee kulumisen näissä tilanteissa.
Moottoripyörään suunniteltua öljyä valmistettaessa on valittava huolella myös viskositeettiominaisuuksia parantavan lisäaineistuksen ominaisuudet, sillä lisäaineiden on kestettävä myös hammaspyörien välissä syntyvä leikkaava rasitus.

On olemassa myös moottoripyöriä, joissa on erillinen öljy moottorille, vaihteistolle ja mahdollisesti kardaanityyppiselle vedolle. Tällaisia rakenteita on usein BMW:n valmistamissa moottoripyörissä. Vaihteistoon ja kardaanivetoon sopii näissä moottoripyörissä tyypillisesti Teboil Hypoid 75W-90 ja moottorissa voidaan käyttää hyvin myös autokäyttöön suunniteltua öljyä.

Tarkasta öljy säännöllisesti

Öljyn määrän säännöllinen tarkkaileminen on tärkeä, mutta suhteellisen helppo tapa pitää yllä moottoripyörän teknistä kuntoa. Öljyn määrän tarkistusta varten öljytilassa on usein pieni läpinäkyvä ikkuna, niin sanottu öljysilmä, josta öljyn tason voi tarkastaa. Joissakin pyörissä on öljytikku, joka voi olla myös öljyn täyttöaukon korkin yhteydessä. Oikea tarkastustapa on kerrottu pyörien käyttöohjekirjassa. Moottoripyörän öljymäärää tarkastettaessa on syytä huolehtia, että moottoripyörä on pystysuorassa asennossa. Erityisesti jos ajopelissä ei ole keskiseisontatukea, öljymäärän tarkastus käy vaivattomasti toisen henkilön avulla. Toinen pitää pyörän pystysuorassa ja toinen tarkastaa öljyn määrän.

Öljyn määrään on syytä kiinnittää huomiota erityisesti silloin, jos moottorilla on taipumusta käydä rikkaalla seoksella. Tällöin palamatonta bensiiniä voi kulkeutua öljyn sekaan, jolloin syntyy polttoainelaimentumaa. Polttoainelaimentuma laskee öljyn viskositeettia ja sekä heikentää öljyn voitelukykyä. Runsas polttoainelaimentuma voi aiheuttaa virheellisen havainnon korkealla olevasta öljypinnasta. Pidemmän ajomatkan aikana öljyyn sitoutunut polttoaine haihtuu, jolloin öljyn määrä salakavalasti putoaa. Korkeaviskositeettiset SAE 15W-50 tai SAE 20W-50 -öljyt sietävät juoksevampia öljyjä paremmin polttoainelaimentumaa.

Kuinka usein öljy pitää vaihtaa?

Moottoripyörän öljynvaihto on yleensä suhteellisen vaivaton huoltotoimenpide, jonka useimmat pystyvät tekemään itse. Moottoripyörässä tyhjennysproppu ja öljynsuodatin ovat tyypillisesti hyvin käsillä ja moottorin alle saa useimmiten mahtumaan valutusastian.
Öljynvaihtovälin määrittää ensisijassa moottorivalmistaja. Hyvänä perussääntönä on, että öljy kannattaa vaihtaa kerran vuodessa, sillä esimerkiksi öljyä vanhentavat hapettumisilmiöt lähtevät etenemään ensimmäisestä ajokerrasta alkaen.

Öljynvaihdon voi hyvin tehdä myös ajokauden aikana, mutta kaikkien optimaalisin ajankohta öljynvaihdolle on ajokauden loputtua syksyllä. Öljyvaihdon yhteydessä poistuvat ajokauden aikana öljyyn sitoutuneet epäpuhtaudet kuten happamat palojäämät ja kulumametallit. Jos öljynvaihto tehdään talvisäilytyspaikassa, moottoria kannattaa käyttää vaihdon jälkeen lyhyt hetki, jotta puhdas ja parhaan korroosiosuojan antava öljy saavuttaa kaikki voitelukohteet, mutta ei kuitenkaan niin pitkään että öljy kuumenee.

Teboililta öljyt ja neuvot myös kaksipyöräisiin

Teboilin valikoimassa on kaksi moottoriöljyä, joiden suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti moottoripyörien tarpeet, mukaan lukien yhteensopivuus märkien kytkimien kanssa sekä voitelukyky myös vaihteistossa.

Teboil 4T SuperBike Oil 15W-50 on täyssynteettinen erikoismoottoriöljy moottoripyöriin. Sillä on erittäin hyvät kuumaominaisuudet ja viskositeetin pysyvyys. Se säilyttää voitelukykynsä luotettavasti laajalla lämpötila-alueella ja raskaassa kuormituksessa.

Laadukkaista mineraaliöljyistä valmistettu Teboil Silver Classic GT-S 20W-50 on osuva valinta erityisesti perinteisempää tekniikkaa edustaviin moottoripyöriin. Öljyssä on mukana tiivisteitä elvyttävä lisäaineistus auttaa ehkäisemään öljyvuotoja, jotka ovat vitsauksena useissa vanhemmissa moottoripyörissä

Huippulaatuisten voiteluaineiden lisäksi saat Teboililta aina myös asiantuntevat neuvot. Tekninen neuvontamme palvelee myös moottoripyöräilijöitä numerossa 020 470 0916 arkisin 8.00–16.00. Halutessasi voit myös lähettää viestin.


Ajatko kaksitahtisella ajoneuvolla? Lue täältä lisää 2T-öljyistä.