Miksi moottoriöljyä kuluu?

Moottorin öljyn kulutuksesta keskustellaan varsin paljon ja yleisimmin näkökulmana on öljyn tarkastamisesta ja lisäämisestä koituva ylimääräiseksi koettu vaivannäkö.  On tavallista, että kunnossakin oleva moottori kuluttaa jonkin verran öljyä. Öljyn kulutukseen on olemassa useampia juurisyitä, joista on syytä olla selvillä ennen kuin öljynkulutukselle lähtee tekemään toimenpiteitä. Usein moottorivalmistajat ovat määrittäneet suurimman öljynkulutuksen, jota voidaan vielä pitää normaalina. Esimerkiksi tietyt henkilöautovalmistajat ilmoittavat jopa litran öljyn kulutuksen tuhannelle ajokilometrille olevan vielä normaalin rajoissa.

Sylinteripinnoille jää öljyä

Osa öljyn kulutuksesta johtuu männän ja sylinteriseinämien välisestä voitelusta. Puristus- ja poisto-tahdin aikana mäntä liikkuu ylös, jolloin mäntä työntää edellään hieman öljyä palotilaan. Myös männän liikkuessa alaspäin työ- ja imutahtien aikana, sylinteriputken pinnoille jää öljyä.

Viimeaikaisena moottoritekniikan kehityksen painopisteenä on ollut polttoaineen kulutuksen sekä CO2-päästöjen alentaminen, jonka vuoksi myös kitkahäviöitä sylinterissä on pyritty vähentämään. Yhtenä keinona kitkahäviöiden pienentämisessä on ollut männänrenkaiden sylinteriseinämään kohdistaman jännitysvoiman pienentäminen. Samaan aikaan on siirrytty kohti juoksevampien kuumaviskositeettien öljyjä, sillä juoksevuuden optimointi alentaa kitkakerrointa. Näiden seikkojen yhteisvaikutus voi joissain tapauksissa aiheuttaa hieman öljyn kulutusta. Tässä tapauksessa on usein enemmän kyse moottorin ominaisuudesta kuin viasta.

Mineraaliöljyä haihtuu synteettistä enemmän

Moottoriöljyn määrä voi alentua myös haihtumisen seurauksena. Kuumasta öljystä haihtuu jonkin verran öljyperäisiä hiilivetyjä, joka hieman vähentää öljyn määrää kampikammiossa. Nykymoottoreissa kampikammiossa on huohotus, jonka johtaa moottoriöljyperäiset hiilivedyt palotilaan, jossa öljy joko palaa polttoaineen mukana tai moottorin sammutustilanteessa tiivistyy uudelleen nestemäiseksi.

Synteettisien öljyjen tapauksessa hiilivetyjakauma on tasaisempi ja herkästi haituvia yhdisteitä on vähemmän kuin mineraaliöljyssä. Korkealaatuisen synteettisen öljyn käyttö siis alentaa haihtumisesta johtuvaa öljynkulutusta. Erityisesti juoksevampien mineraaliöljyjen kohdalla öljyn haihtumisesta johtuva häviäminen on merkityksellistä.

Vuotaako öljyä?

Moottorissa voi olla sekä sisäistä että ulkoista öljyvuotoa, joista molemmat ovat pääsääntöisesti korjausta vaativia vikoja. Jos moottori savuttaa runsaasti ja moottori kuluttaa öljyä, voi kyse olla väljyydestä männän ja sylinterin välillä, mutta myös turboahtimen ja venttiilivarsien tiivistyksen kautta voi tapahtua vuotoa.

Moottorin tiivisteiden pettäminen voi aiheuttaa öljyn pääsemisen jäähdytinnesteen sekaan. Öljy nousee tällöin tyypillisesti havaittavaksi kerrokseksi jäähdytysnestesäiliön pinnalle.

Öljyn vuotamisen ulospäin voi yleensä havaita helposti siitä, että auton alle ilmestyy öljyläikkä auton seisottua paikoillaan. Näissä tilanteissa vuotopaikka on selvitettävä ja vuoto korjattava.

Pienet öljyvuodot ovat harmina usein erityisesti vanhoissa autoissa. Tämän vuoksi ikääntyneemmille ajoneuvoille suunniteltuun Teboil Silver Classic GT-S 20W-50 -öljyyn on lisätty erityistä vanhoja tiivisteitä hoitavaa lisäainetta. Öljyvuotoa hillitsee omalta osaltaan myös öljyn tavallista korkeampi viskositeetti.

Uusissa autoissa öljynkulutuksen hallinnan ensisijainen keino on korkealaatuisen täyssynteettisen moottoriöljyn käyttäminen ja öljyn vaihtaminen vähintään moottorivalmistajan määrittämien vaihtovälien mukaisesti. Jos öljyn kulutus vaikuttaa poikkeuksellisen suurelta, kannattaa kääntyä korjaamon puoleen ja selvittää öljynkulutuksen syy.