Tuoreet öljyt automaattivaihteistoon

Automaattivaihteistossa öljyllä on useita tehtäviä. Se toimii voimanvälittäjänä momentinmuuntimessa, voitelijana vaihteistossa sekä väliaineena vaihteiston hydrauliikassa. Automaattivaihteiston kestoiän ja sujuvan toiminnan kannalta on tärkeää, että öljy vaihdetaan autovalmistajan huolto-ohjelman mukaisesti. Vaativissa ajo-olosuhteissa vaihtoväliä on usein perusteltua lyhentää.

Yleisimmin automaattivaihteistolla tarkoitetaan rakennetta, jossa on momentinmuunnin ja sen jatkona hammaspyörävaihteisto. Nykypäivänä on useita muitakin vaihteistotyyppejä, jotka auton kuljettajan kannalta ovat automaattivaihteiston kaltaisia – kytkinpoljin puuttuu ja liikkeelle lähdetään D-asento valitsemalla. Tällaisia vaihteistoja ovat esimerkiksi kaksoiskytkinvaihteistot (DSG, DCT) sekä ja variaattoriin perustuvat CVT-vaihteistot. Variaattori- ja kaksoiskytkinvaihteistojen tekninen toimintaperiaate on hyvin erilainen kuin perinteisissä automaattivaihteistoissa ja näissä edellä mainituissa vaihteistotyypeissä käytetään yleensä vaihteistokohtaisesti räätälöityjä erikoisöljyjä.

Neljäntenä ryhmänä ovat automatisoidut vaihteistot, jotka perusrakenteeltaan muistuttavat manuaalivaihteistoja, mutta kytkimen ja vaihtamismekaniikan toiminta on automatisoitu. Näissä vaihteistoissa käytetään usein samankaltaisia öljyjä kuin manuaalivaihteistoissa. Tässä artikkelissa käsitellään  momentinmuuntimesta ja sen jatkona olevasta hammaspyörävaihteistosta koostuvia automaattivaihteiteistoja.

Hydrauliikkaa ja mekaniikkaa

Automaattivaihteiston momentinmuunnin on nestekytkin, jossa voima siirtyy öljyn välityksellä pumppupyörältä turbiinipyörälle. Momentinmuuntimelta voima kulkee mekaaniselle planeettapyörästöistä koostuvalle vaihteistolle. Vaihteiston eri välityssuhteet syntyvät kun planeettapyörästön eri osia lukitaan kitkapannoilla tai -levypakoilla, jotka ovat hydraulisesti tai sähköhydraulisesti ohjattuja.

Halkileikkattu takavetoisen auton automaattivaihteisto.

Automaattivaihteistoöljyn suunnittelussa on otettava huomioon kaikkien vaihteiston osien vaatimukset. Öljyn on suojattava hammaspyöriä kulumista vastaan ja oltava yhteensopiva kitkamateriaalien kanssa, jotta vaihteiden kytkeytyminen on moitteetonta.

Suomalaisissa käyttöolosuhteissa korostuu öljyn laaja käyttölämpötila-alue. Öljyn on oltava riittävän juoksevaa kylmässä, jotta vaihteiston hydrauliset komponentit toimivat ongelmitta ja vaihteisto saa riittävän voitelun myös pakkaspäivinä. Toisaalta sen on kestettävä myös korkeita lämpötiloja menettämättä voiteluominaisuuksiaan ja oltava yhteensopiva vaihteistossa käytettävien tiivistemateriaalien kanssa. Öljy ei myöskään saa vaahtoutua nopeassa pyörimisliikkeessä. 

Vaihda öljy ajoissa

Automaattivaihteistoöljyn ikääntyessä sen ominaisuuksia heikentävät useat eri tekijät. Ajoneuvovalmistaja on määrittänyt vaihtovälin sopivaksi ajoneuvolle tyypillistä käyttöä ajatellen. Jos auton käyttö on poikkeuksellisen, esimerkiksi toistuvaa raskaan perävaunun vetoa, on vaihtoväliä tarkoituksenmukaista lyhentää. Raskaassa ajossa öljyn lämpötila on tavanomaista korkeampi, mikä nopeuttaa öljyn vanhenemista.

Öljyä vanhentaa ajomäärän lisäksi myös aika. Jos auton käyttö on vähäistä, kannattaa öljy vaihtaa noin 6–10 vuoden välein vaikka vaihtoväliksi määritetty kilometrimäärä ei olisikaan täynnä.
Ajan kuluessa automaattivaihteiston kitkanmuunninlisäaineistus menettää ominaisuuksiaan, jolloin vaihteita kytkevät kitkapinnat eivät enää kytkeydy suunnitellulla tavalla, mikä johtaa epätäsmällisiin vaihtoihin.

Momentinmuuntimella varustetussa automaattivaihteistossa on tyypillistä, että kaikki öljy ei poistu normaalin vaihdon yhteydessä vaan osa öljystä jää momentinmuuntimen pumppu- ja turbiinipyörien kotelon alaosaan. Tämän vuoksi ammattikorjaamolla automaattivaihteiston öljy vaihdetaan usein öljynvaihtolaitteella, joka tekee vaihdon huuhtelemalla järjestelmän. Osittainenkin öljynvaihto on kuitenkin paljon parempi kuin ei öljyvaihtoa ollenkaan.

Myös vaihteistoöljyn sekaan joutuvat epäpuhtaudet heikentävät sen voitelukykyä. Vaikka voitelu olisi kuinka tehokasta, voimansiirron osissa tapahtuu aina mekaanista kulumista, josta syntyy kulumametallihiukkasia öljyn sekaan. Kulkeutuessaan voideltavien pintojen väliin, nämä hiukkaset heikentävät voitelua ja edelleen lisäävät kulumista ja uusien hiukkasten syntymistä.

Vaihteistoon voi päästä myös ulkoisia epäpuhtauksia. Vuoroittainen vaihteiston kuumeneminen ja jäähtyminen aiheuttaa kosteuden kondensoitumista öljyn sekaan. Myös vuotavat tiivisteet saattavat päästää roiskevettä ja -likaa vaihteiston sisään. Öljyvaihdon yhteydessä saadaan epäpuhtaudet poistettua ja kulumista edistävä kierre katkaistua.

Joskus automaattivaihteistoöljyn vaihtoon ryhdytään vasta kun vaihteistossa havaitaan toiminnallinen ongelma. Tällöin vaihteistossa on todennäköisesti tapahtunut jo mekaaninen vaurio, joka ei korjaannu parhaallakaan öljyllä.

Vaihteiston mekaanisesta vikaantumisesta voi kieliä vaihteistoöljyn seassa olevat metallihiukkaset tai palanut haju. Öljyn seassa oleva vaalea lima kertoo yleensä öljyn sekaan päässeestä vedestä. Automaattivaihteistoissa on tyypillisesti öljylle lämmönvaihdin, joka on yhteydessä moottorin jäähdytysnestekiertoon. Joskus tämä lämmönvaihdin alkaa vuotaa ja sen myötä jäähdytysnestettä voi päästä vaihteistoöljyn sekaan. Tällaisessa tilanteessa vuotopaikka on syytä korjata sekä huuhdella järjestelmä huolellisesti.

Perehdy ennen kuin teet itse

Ennen tee se itse -öljynvaihtoa on syytä perehtyä vaihteistotyypin öljyvaihto-ohjeisiin. Automaattivaihteistossa on lähes aina vaihdettava öljynsuodatin, johon käsiksi pääseminen edellyttää öljypohjan irrottamista. Öljypohja ja tyhjennystulppa on puhdistettava ennen takaisin asentamista. Joissain tapauksissa suodatin on integroituna öljypohjaan, jolloin koko öljypohja vaihdetaan. Yleensä on tarkoituksenmukaista vaihtaa myös öljypohjan ja tyhjennystulpan tiiviste. Jos tulppa on muovia, kannattaa koko tulppa vaihtaa.

Öljypohjaa takaisin asennettaessa kiristys tehdään ristiin ja oikeaan momenttiin. Täytettäessä öljyä on huolehdittava oikeasta täyttömäärästä. Tyypillisesti automaattivaihteistoa on öljynvaihdon jälkeen käytettävä ja valittava vuorotellen eri vaihteet. Tämän jälkeen tarkastetaan öljyn pinnantaso. Oikeaoppiselle toimintatavalle on  vaihteistotyyppikohtaisesti hieman erilaisia ohjeita. 

Valmistajakohtaiset suorituskykyluokat

Automaattivaihteistoöljyille ei ole kansainvälisesti toimivien järjestöjen, kuten API:n, SAE:n tai ACEA:n, ylläpitämiä luokitusjärjestelmiä niin kuin moottori- ja voimansiirtoöljyjen kohdalla. Auto- ja vaihteistovalmistajilla on useita omia suorituskykyluokkia vaihteistoöljyille. Tunnetuin luokitusjärjestelmä on General Motorsin Dexron, jonka yleisimmät luokat koostuvat roomalaisesta järjestysnumerosta ja tarkentavasta kirjaimesta. Nämä luokat ovat pääsääntöisesti taaksepäin yhteensopivia, eli esimerkiksi Dexron IIIH -luokan öljyä voi käyttää vaihteistossa jossa vaatimuksena on Dexron IID.
Vaihteistovalmistajien luokituksista tunnettuja ovat ZF:n ML-luokat sekä Aisin Warnerin JWS-luokat. Näiden luokkien kohdalla ei kuitenkaan ole helppoa muistisääntöä suorituskykyluokkien vertaamiselle.

Teboilin valikoimassa on useampia automaattivaihteistoöljyjä erilaisiin tarpeisiin. Täyssynteettisellä Teboil Fluid S:llä on erittäin laaja suorituskykyprofiili ja se sopii käyttäväksi hyvin monissa uudemmissa henkilöautojen automaattivaihteistoissa.Osasynteettinen Fluid E ja mineraaliöljypohjainen Fluid D ovat osuvia valintoja vanhempaan ajoneuvokalustoon. (Lue lisää klassikkoikäisen ajoneuvon öljyvalinnoista.)

Autamme mielellämme oikean tuotteen valinnassa. Autoosi sopivaa öljyä voi hakea rekisteritunnuksen perusteella. Tarvittaessa voit olla yhteydessä voiteluaineneuvontaamme puhelimitse 020 470 0916 (ark. klo 8.00–16.00) tai lähettää viestin.  Voit myös teettää öljynvaihdon useilla huoltopalveluita tarjoavilla Teboil-huoltoasemilla.  

 

Ajatko manuaalivaihteistolla varustetulla autolla? Kannattaa tutustua tähän artikkeliin.