Huippuvoitelua myös harrasteautoille

Teboil-voiteluaineilla on vankka asema niin jokapäiväisessä käytössä olevissa henkilöautoissa kuin raskaassa ammattikäytössä. Sen lisäksi valikoimasta löytyy laaja valikoima voiteluaineita erilaisiin harrasteajoneuvoihin sekä kilpakäyttöön. Teboililta saat tässäkin tapauksessa laadukkaiden tuotteiden lisäksi myös asiantuntevan tuotetuen – suurella osalla voiteluaineyksikön henkilökunnasta on omakohtaista kokemusta myös vanhemmasta harrasteajoneuvokalustosta. Nettisuositusohjelmastamme löytyy suositukset myös osaan klassikkoautoista.


Harraste- ja kilpa-ajoneuvoihin suhtaudutaan usein kiihkeällä mielenkiinnolla ja siksi myös voiteluaineen valintaan kiinnitetään usein enemmän huomiota kuin arkiautojen tapauksessa. Joskus voiteluainevalintaa ohjaa enemmän tunne kuin järki. Aktiivisten harrastajien keskuudessa on paljon hyvää kokemusperäistä ja todenmukaista tietoa, mutta myös runsaasti harhakäsityksiä. Tässä artikkelissa käsitellään yleisimmin harrastepiirejä puhuttavia voiteluaineasioita.

Mineraalia vai synteettisistä?

Voiteluaineen valinta tulee aina tehdä käyttötarkoituksen mukaan. Hyvin suuressa osassa harrasteajoneuvoja on tarkoituksenmukaista käyttää perinteisempiä mineraaliöljyyn perustuvia voiteluaineita. Synteettisellä öljyllä on useita teknisiä etuja verrattuna mineraaliöljyyn, mutta usein harrasteajoneuvossa ei pystytä täysimittaisesti hyödyntämään näitä etuja. 

Synteettisellä öljyllä on laajempi käyttölämpötila-alue, joka mahdollistaa sen,  että sama öljy toimii hyvin sekä talven pakkasissa että kesän helteissä. Lisäksi synteettisillä öljyillä on parempi korkeiden lämpötilojen ja hapettumisen kesto, joka osaltaan mahdollistaa nykyaikaisissa autoissa käytetyt pidemmät vaihtovälin. Tavallisesti harrasteajoneuvoja ei käynnistetä pakkaspäivinä ulkoa ja yleensä myös öljynvaihtoväli pidetään ajokilometreihin nähden tiuhana.

Joskus kuulee sanottavan, että synteettistä öljyä ei saa käyttää vanhemmissa moottoreissa, sillä se ei pysy moottorissa. Nykypäivän synteettiset öljyt ovat yhteensopivia tiivistemateriaalien kanssa eikä synteettisen öljyn käyttö sinänsä aiheuta öljyvuotoa. 

Joskus myös virheellisesti luullaan, että synteettinen öljy on ”liian pesevää”. Jos vertaillaan vain voiteluaineen valmistuksessa käytettäviä perusöljyjä, itseasiassa mineraaliöljy on pesevämpää kuin synteettinen öljy, sillä mineraaliperusöljy sisältää myös aromaattisia hiilivetyjakeita, joille on ominaista hyvät liuotusominaisuudet. Kaikkien moottoriöljyjen valmistuksessa käytetään perusöljyn lisäksi erilaisia lisäaineita, joihin kuuluvat myös puhtaana pitävät lisäaineet.

Voiteluaineen puhtaanapito-ominaisuuksien kannalta lisäaineistus on määräävämpi tekijä kuin perusöljy. Puhtaanapitäviin lisäaineisiin kuuluu likaa peseviä (detergentit) ja likapartikkeja hajauttavia (dispersantit) lisäaineita. Näistä ensimmäinen pitää moottorin pinnat puhtaana ja jälkimmäinen pitää huolta siitä, että epäpuhtaudet pysyvät öljyn seassa hienojakoisena. 

Dispersantin ansiosta moottorissa syntyvät epäpuhtaudet eivät muodosta likakertymiä tai lietettä ja epäpuhtaudet poistuvat moottorista öljynvaihdon yhteydessä.

On yleinen virheellinen kuvitelma,  että pesevä lisäaine irrottaisi kerralla suuria epäpuhtauskertymiä, jotka aiheuttavat tukoksia. Laadukasta öljyä käytettäessä tämä huoli on turha. Detergentti liuottaa mahdollisesti aikaisemmin kertynyttä likaa vähän kerrassaan ja dispersantti hajauttaa epäpuhtaudet jolloin öljykanavat eivät pääse tukkeutumaan.

Kulumisesto puhuttaa

Monissa vanhemmissa harrasteautoissa venttiilikoneisto perustuu niin sanottuun laahurityyppiseen rakenteeseen. Näiden autojen omistajat ovat usein huolissaan nokka-akselin ja sitä seuraavan laahaimen välillä kulumisesta ja ovat siksi kiinnostuneita öljyn kulumisenesto-ominaisuuksista.

Usein kulumisenestosta puhuttaessa nousee esille sinkki (Zn). On syytä tiedostaa, että sinkki on yksi alkuaine, jota yleisimmin kulumisenestolisäaineena käytetty sinkkialkyyliditiofosfaatti (ZDDP) sisältää. ZDDP sisältää sinkin lisäksi myös rikkiä ja fosforia. Nämä kaikki kolme ainetta ovat suurina pitoisuuksina haitallisia mm. nykyaikaisille pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmille.

Kaikkien Teboil-moottoriöljyjen valmistuksessa käytetään edelleen ZDDP-lisäaineistusta, mutta uusille autoille tarkoitetuissa öljyissä sen määrää on vähennetty ja rinnalle on tuotu nykyaikaisempia ja tehokkaampia lisäaineita. Tämän vuoksi sinkin määrä ei ole oikea mittari arvioitaessa öljyn suorituskykyä.

Öljy-yhtiöt suunnittelevat ja testaavat tuotteiden ominaisuudet  tarkoin öljyn käyttötarkoitusta vastaavaksi. Kun valitaan öljy käyttökohteen mukaan oikein, jälkikäteen lisättäviä lisäaineita ei tarvita.  Liiallinen sinkin määrä moottoriöljyssä on osa-aiheuttajana niin sanotun mustan lietteen syntymisessä aiheuttaen myös moottorin karstautumista, jonka seurauksena esimerkiksi männänrenkaiden toiminta häiriintyy. Jälkikäteen annosteltu voi estää öljyn omia pinta-aktiivisia kulumisenestolisäaineita toimimasta ja siten lisätä moottorin kulumista.  

Erityisesti harrasteajoneuvoihin tarkoitettua ja poikkeuksellisen hyviä kulumisenesto-ominaisuuksia tavoiteltaessa erittäin hyviä valintoja ovat Teboil Silver Classic GT-S 20W-50 sekä Teboil Diamond eXtreme 10W-60.

Mitä moottoriöljyä harrasteautoon?

Edellä mainittu Teboil Silver Classic GT-S 20W-50 on suunniteltu erityisesti vanhempiin harrasteajoneuvoihin, joita käytetään lämpiminä vuodenaikoina. Valmistuksessa käytetään tavanomaista paksumpia mineraaliperusöljyjä sekä voimakasta kulumisenestolisäaineistusta. Erityisominaisuuksina tässä öljyssä on tiivisteitä elvyttävä lisäaineistus, joka auttaa vanhoja tiivisteitä säilyttämään tiivistyskykynsä. Silver Classic GT-S 20W-50 sopii erinomaisesti myös vanhempiin moottoripyöriin. Öljy on yhteensopiva märkien kytkimien kanssa ja tehokas kulumisenesto antaa erinomaisen suojan vaihteiston hammaspyörille.

Erityisen korkeaviritteisiin moottoreihin kannattaa valita täyssynteettinen Teboil Diamond eXtreme 10W-60, jolla on erittäin hyvä korkeiden lämpötilojen kesto. Molemmissa edellä mainituissa öljyissä on tavallista korkeampi kuumaviskositeetti, jonka myötä ne antavat tehokkaan suojan myös kuumana käyville moottoreille. Paksumpi viskositeetti parantaa myös moottoriöljyn sietokykyä polttoainelaimentumaa vastaan. Palamattoman polttoaineen joutuminen moottoriöljyn sekaan on usein ongelmana kaasutinmoottoreissa, joissa polttoaineen annostelu ei ole aivan tarkkaa ja seos usein säädetty hieman rikkaalle.

Kolmas hyvä valinta vanhemman harrasteauton moottoriöljyksi on puolisynteettinen Teboil Silver 10W-40. Tämä öljy tarjoaa tasapainoiset ominaisuudet useimpiin harrasteajoneuvoihin. 

Korkeasta kuumaviskositeetista on hyötyä myös ilmajäähdytteisissä moottoreissa.

Vaihteistoöljyissä valinnanvaraa

Voimansiirrossa vanhemmissa harrasteajoneuvoissa on yleensä tarkoituksenmukaista käyttää perinteisempää voiteluaineteknologiaa edustavia mineraaliperusöljyihin perustuvia öljyjä. Harrasteautojen käyttö rajoittuu yleensä kesäaikaan eikä polttoaineenkulutuskaan ole yleensä olennainen asia.

Yksi paljon keskustelua aiheuttava aihepiiri on automaattivaihteistojen öljyt. Toisin kuin moottoriöljyjen ja muiden voimansiirtoöljyjen kohdalla, automaattivaihteistoöljyille ei ole kansainvälisesti tunnettujen järjestöjen kuten esimerkiksi SAE:n tai API:n ylläpitämiä luokitusjärjestelmiä. Eri automallien käyttöohjekirjoissa voi olla hyvinkin erilaisia ilmaisuja öljysuositukselle.

Autovalmistajakonserni General Motorsin luokituksista on tullut tunnetuin automaattivaihteistoöljyjen luokitusjärjestelmä. Type A -luokitus julkaistiin vuonna 1940-luvun lopulla. Sitä seurasi 1950 -luvulla Type A Suffix A, joka on vaatimuksena hyvin monessa 50- ja 60-luvun automaattivaihteisessa autossa. Vuonna 1968 General Motors julkaisi Dexron-luokituksen, jonka uusimmat versiot ovat edelleen yleisiä. Dexron II- ja III -luokkien mukaiset öljyt ovat taaksepäin ja keskenään yhteensopivia.

Fluid D -automaattivaihteistoöljyn etiketissä oleva kuvakin kertoo siitä, että öljy on suunnattu vanhempaan kalustoon.

Vanhempiin automaattivaihteistoihin osuvia öljyvalintoja ovat yleensä Teboil Fluid D (mineraali) ja Teboil Fluid E (osasynteettinen) ja ne sopivat erinomaisesti myös Type A -luokan öljylle suunniteltuihin vaihteistoihin.
Yksi merkille pantava automaattivaihteistoöljyjen erikoisuus on Ford M2C33-F- ja -G-luokitusten mukaiset öljyt, joita on käytetty erityisesti klassikkoikäisissä Ford- ja Borg & Warner -vaihteistoissa. Nämä luokitukset poikkeavat kitkakäytökseltään Dexron-öljyistä, eikä tällaiselle öljylle suunnitellussa vaihteistossa pidä käyttää tavanomaista Dexron-luokiteltua automaattivaihteistoöljyä. On kuitenkin hyvä huomata, että näiden jo sinäsä iäkkäiden vaihteistojen kunnostuksessa on voitu käyttää nykyaikaisia kitkamateriaaleja, jotka ovat yhteensopivia Dexron-tyyppisten öljyjen kanssa.

Käsivalintaisten vaihteistojen öljyluokitukset ovat yleensä varsin selkeitä. Käsivalintaiseen vaihteistoon sopii pääsääntöisesti API GL-4 -luokan öljy, kuten Teboil EP 80W-90. 

Vetopyörästöissä tarvitaan usein GL-5-luokan öljy, joita ovat Teboil Hypoid -tuotesarjan öljyt. Varsinkin tehokkaammissa takavetoautoissa on melko usein tasauspyörästön kitkalukko, jonka vuoksi tulee käyttää LS-lisäaineistettua (Limited Slip) öljyä. Tällöin oikea valinta on Teboil Hypoid LS 80W-90, joka on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien yleisten kitkalukkotyyppien, esimerkiksi kartio- ja levylukkojen kanssa. Käyttämällä alunperin kitkalukolle suunniteltua öljyä, erillistä kitkalukkolisäainetta ei tarvita. 

Huomioitava on, että  API GL-5 -luokan vetopyörästö-öljyä ei pidä käyttää vaihteistoissa ellei sitä ole erikseen sallittu. Tavanomaisissa GL-5-luokan öljyissä käytetty voimakas EP-lisäaineistus muodostaa synkroinointirengasmateriaalien (esimerkiksi pronssi ja messinki) pinnalle niiden toimintaa haittaavan kovan, luistavan pinnoitteen.   

Voiteluaineneuvoja kaikkeen kalustoon

Me Teboililla suhtaudumme sekä tuotteisiimme että ajoneuvotekniikkaan suurella sydämellä ja intohimolla. Henkilöstöllä on myös vahva omakohtainen kokemus harrasteajoneuvoista. Autamme öljyvalinnoissa mielellämme myös silloin kun kyseessä on epätavallisempi tai vanhempi kulkupeli. Nettisuositusohjelmamme kattaa myös monet klassikkoikäiset autot. Jos et löydä sopivaa öljyä, voit myös ottaa yhteyttä voiteluaineneuvontamme, joka palvelee arkisin klo 8.00–16.00 puhelinnumerossa 020 470 0916. Voit lähettää myös viestin yhteydenottolomakkeella.

Teboilin voiteluainevalitsemista löytyvät suositukset myös hyvin moniin klassikkoautoihin.